delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

St. Anthony of Kiev and the Earliest History of Russian Monasticism (Novitiates in Old Rus’)

Boris A. Uspenskij

Abstract


According to the Russian Primary Chronicle, when St. Anthony settled in his cave near Kiev, people joined him and he tonsured them as monks. We know, however, that in certain cases he did not tonsure the newcomers but sent them to be tonsured by a priest (hieromonk). Obviously St. Anthony was not a priest. Why, then, in some cases did he do it himself and yet in other cases, he did not? If he was not a priest, how could he tonsure people? The author of the present article attempts to answer these and similar questions with reference to historical, philological, and liturgical data. The article is devoted to the evolution of the monastic tradition in Rus’ of the 11th century.

Keywords


Anthony of Kiev; Theodosius of Kiev; Hilarion of Kiev; Monastery of the Kiev Caves; monasticism; novitiate; Little Schema; Great Schema; Studite Typikon

References


Arranz M., Vizantiiskii monasheskii postrig: Istoricheskii opyt, Moscow, Roma, 2003.

De Meester P., “Le rasophorat dans le monachisme byzantine,” in: Izvestiia na Bŭlgarskoto Istorichesko Druzhestvo, 16–18 (= Sbornik v pamet na prof. Petŭr Nikov), Sofia, 1940, 323–332.

Diodor Larionov, “O dukhovnoi i kanonicheskoi otvetstvennosti riasofornykh inokov,” Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii i Tserkovnyi vestnik, 21 september 2013 (online access: http://e-vestnik.ru; access: 15.07.2016).

Dmitrievsky A. A., Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh pravoslavnogo Vostoka, 3, Petrograd, 1917.

Fedotov G. P., Rossiia, Evropa i my (= Polnoe sobranie statei, 2), Paris, 1973, 33–58.

Frček J., “Euchologium Sinaiticum: Texte slave avec sources grecques et traduction française,” Patrologia orientalis, 25/3, 1943, 407–617.

Gautier P., “Le typicon de Theotokos Kécharitôménè,” Revue des études byzantines, 43, 1985, 5–165.

Greenfield R. P. H., introd., trans. and notes, The Life of Lazaros of Mt. Galesion: An Eleventh-Century Pillar Saint (= Byzantine Saints’ Lives in Translation, 3), Washington, D.C., 2000.

Kloss B. M., Izbrannye trudy, 1–2, Moscow, 1998–2001.

Knyazevskaya O. A, Demyanov V. G., Lyapon M. V., eds., Uspenskii sbornik ХІІ–ХІІІ vv., Moscow, 1971.

Litvina A. F., Uspenskij F. B., “Agiografiia i vybor imeni v Drevnei Rusi,” Slavianovedenie, 4, 2005, 25–42.

Litvina A. F., Uspenskij F. B., “Ilarion i Antonii: Imena i vremena v biografiiakh pervykh russkikh podvizhnikov,” in: Vostochnaia Evropa v drevnosti i srednevekov′e: Vremia istochnika i vremia v istochnike. XVI Chteniia pamiati V. T. Pashuto, Moscow, 2004, 110–114.

Litvina A. F., Uspenskij F. B., “Nasilʹstvennyi postrig kniazheskoi sem′i v Kieve: ot interpretatsii obstoiatelʹstv k rekonstruktsii prichin,” in: Srednevekovaia Rus′, 10, Moscow, 2012, 135–169.

Makarii Bulgakov, Istoriia russkoi tserkvi, 1–7, Moscow, 1994–1997.

Momina M. A., “Problema pravki slavianskikh bogosluzhebnykh gimnograficheskikh knig na Rusi v XI v.,” in: Trudy Otdela drevnerusskoi literatury, 45, St. Petersburg, 1992, 200–219.

Moshin V. A., “K datirovke rukopisei iz sobraniia A. F. Gil′ferdinga Gosudarstvennoi Publichnoi biblioteki,” in: Trudy Otdela drevnerusskoi literatury, 15, Moscow, Leningrad, 1958, 409–418.

Nahtigal R., prired., Euchologium Sinaiticum: starocerkvenoslovanski glagolski spomnik, 1–2 (= Akademija znanosti i umetnosti v Ljubljani. Filozofsko-filološko-historični razred, 1–2), Ljubljana, 1941–1942.

Penkova P., Rechnik-indeks na Sinaiskiia evkhologii po izdanieto na R. Nakhtigal, Sofia, 2008.

Pentkovvskiy A. M., “Studiiskii ustav i ustavy studiiskoi traditsii,” Zhurnal Moskovskoi patriarkhii, 5, 2001, 69–80.

Pentkovvskiy A. M., Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi, Moscow, 2001.

Poppe A., “Rus′ i Afon v XI veke: V zashchitu professionalizma v issledovaniiakh,” in: Miscellanea Slavica: Sb. statei k 70-letiiu B. A. Uspenskogo, Moscow, 2008, 320–340.

Rodionov O. A., “Bogoslovskoe osmyslenie monashestva v trudakh vostochnykh ottsov Tserkvi,” in: Materialy V Mezhdunarodnoi bogoslovskoi konferentsii Russkoi pravoslavnoi tserkvi “Pravoslavnoe uchenie o tserkovnykh tainstvakh”, 3, Moscow, 2009, 392–415.

Rusinov V. N., “K voprosu o prochtenii odnogo mesta v tekste poslaniia episkopa Simona k inoku Polikarpu,” Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. Series “History”, 1, 2002, 40–45.

Słoński S., Index verborum do Euchologium Sinaiticum, Warszawa, 1934.

Talbot A.-M., Kazhdan A. P., “Hegoumenos,” in: A. P. Kazhdan, ed., The Oxford Dictionary of Byzantium, 2, New York, Oxford, 1991, 907–908.

Thomson F. J., “Saint Anthony of Kiev — the Facts and the Fiction: The Legend of the Blessing of Athos upon Early Russian Monasticism,” Byzantinoslavica, 56/3, 1995, 637–668.

Turilov A. A., “Ilarion,” in: Pravoslavnaia entsiklopediia, 22, Moscow, 2009, 122–126.

Tvorogov O. V., “Zhitie Antoniia Pecherskogo,” in: Slovar′ knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi, 1, Leningrad, 1987, 135–136.

Uspenskij B. A., Izbrannye trudy, 1–2, Moscow, 1996.

Uspenskij B. A., Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI–XVII vv.), 3d ed., Moscow, 2002.

Uspienskij B. A., Uspienskij F. B., “Nekanonicheskoe povedenie sviatogo v agiograficheskikh istochnikakh,” in: B. A. Uspienskij, F. B. Uspienskij, eds., Fakty i znaki: Issledovaniia po semiotike istorii, 2, Moscow, 2010, 7–41.

Uspienskij B., “Inocheskie imena na Rusi,” w: A. Kozłowska, A. Świątek, eds., Znaczenie, tekst, kultura: Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus (= Prace językoznawce Instytutu filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 5), Warszawa, 2014, 191–203.

Vasmer M., Etimologicheskii slovarʹ russkogo iazyka, O. N. Trubachev, transl., 1–4, Moscow, 1964–1973.

Voronin N. N., “«Zhitie Leontiia Rostovskogo» i vizantiisko-russkie otnosheniia vtoroi poloviny XII v.,” Vizantiyskiy vremennik, 23, 1963, 23–46.

Wawryk M., Initiatio monastica in liturgia byzantina: Officiorum schematis monastici magni et parvi necnon rasophoratus exordia et evolutio (= Orientalia Christiana analecta, 180), Roma, 1968.

Wawryk M., “The Offices of Monastic Initiation in the Euchologion Sinaiticum and Their Greek Sources,” Harvard Ukranian Studies, 10/1–2, 1986, 5–47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Boris A. Uspenskij

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.