delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

A First Attempt at Sociolinguistic Typology of Biscriptual Situations. About Daniel Bunčić et al.’s Book “Biscriptality: A Sociolinguistic Typology” (Heidelberg, 2016)

Nina B. Mechkovskaya

References


Antsypovich M., “Kalianavukovaia ‘kapusta,’ alʹbo niadaly simbiez fiziki i liryki,” Litaratura і mastatstva, May 15, 1998.

Bunčić B., Biscriptality: A Sociolinguistic Typology, ed. by D. Bunčić, S. L. Lippert, A. Rabus with contributions by A. Antipova, С. Brandt, E. Kislova, H. Klöter, A. von Lieven, S. L. Lippert, H. Pasch, A. Rabus, J. Spitzmüller, C. Weth, Heidelberg, 2016.

Diringer D., The Alphabet, transl. into Russian by L. S. Gorbovitskaya, I. A. Perelmuter, G. A. Zograf, Moscow, 1963.

Fedorova L. L., Istoriia i teoriia pisʹma, 2nd ed., Moscow, 2015.

Friedrich J., Istoriia pisʹma, Moscow, 1979.

Gelb I.J., A Study of Writing, transl. into Russian by L. S. Gorbovitskaya, I. M. Dunaevskaya. Moscow, 1982.

Istrin V. A., Vozniknovenie i razvitie pisʹma, Moscow, 1965.

Ivanov Viach. Vs., Ot bukvy i sloga k ieroglifu: Sistemy pisʹma v prostranstve i vremeni, Moscow, 2013.

Kryms’kyi A. Yu., “Narys istoriï ukraïnsʹkoho pravopysu do 1927 roku,” Zapysky Istorychno-filologichnoho viddilu Vseukraïnsʹkoï akademiï nauk, 25, 1929, 175–186.

Kudrin V., “Uslovie nashego istseleniia,” Moskva, 7, 1998, 220–221.

Liubetskiy P., “O belorusskom literaturnom iazyke,” Chyrvony shliakh, 7–8, November 30, 1918, 13.

Lopatin V. V., ed., Pravila russkoi orfografii i punktuatsii. Polnyi akademicheskii spravochnik, Moscow, 2006.

Mechkovskaya N. B., Tipologiia grafiko-orfograficheskikh reform v istorii slavianskoi pisʹmennosti: fonetiko-fonologicheskie i sotsiosemioticheskie aspekty, Minsk, 1998.

Mechkovskaya N. B., “O diagnostiruiushchei tsennosti orfograficheskikh peremen: iz istorii belorusskogo, ukrainskogo, polʹskogo i russkogo pisʹma,” in: V. Lehmann, L. Udolph, Hrsg., Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag, München, 2004, 87–95

Myachkoŭskaya N. B., Movy i kulʹtura Belarusi. Narysy, Minsk, 2008.

Ohiyenko I., Istoriia ukraïnsʹkoï literaturnoï movy, M. S. Tymoshyk, ed., 2nd ed., Kiev, 2004.

Panov M. V., ed., Russkii iazyk i sovetskoe obshchestvo. Sotsiologo-lingvisticheskoe issledovanie. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo iazyka. Narodnye govory, Moscow, 1968.

Pavlenko N. A., Istoriia pisʹma, 2nd ed., Minsk, 1987.

Pivtorak H. P., “Pravopys,” in: V. M. Rusanivs’ky, O. O. Taranenko, eds., Ukraïnsʹka mova. Entsiklopedіia, Kiev, 2000, 477–479.

Pivtorak H. P., “Reformy alfavitu i hrafiky,” in: V. M. Rusanivs’ky, O. O. Taranenko, eds., Ukraïnsʹka mova. Entsiklopedіia, Kiev, 2000, 508–509.

Rudenko E. N., “Rannie belorusskie latinografichnye teksty kak pokazatelʹ kontaktnoi iazykovoi zony,” in: Iazykovoi kontakt, Minsk, 2015, 140–149.

Sheveliov Yu. V., Ukraïnsʹka mova v pershii polovyni dvadtsiatoho stolittia (1900–1941): Stan i status, Chernivtsi, 1998.

Taranenko O. O., “Linhvistychnyi i sotsialʹnyi kompleks problem navkolo suchasnoho ukraïnsʹkoho pravopysu,” Movoznavstvo, 1, 1995, 3–8.

Taranenko O. O., Ukraïnsʹkyi pravopys: tak i ni: Obhovorennia novoï redaktsiï “Ukraïnsʹkoho pravopysu”, Kiev, 1997.

Tarashkevіch B. A., Belaruskaia hramatyka dlia shkol, 5th ed., Vіlnius, 1929.

Vinogradov V. V., ed., Obzor predlozhenii po usovershenstvovaniiu russkoi orfografii (XVIII–XX vv.), Moscow, 1965.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Nina B. Mechkovskaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.