delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

On the Problem of Iterative Action of the Russian Verb

László Jászay

Abstract


The article focuses on iteration in the Russian language, which is represented by different semantic types, based on the nature of the repetitive meaning and the ways of expressing it. Therefore, the author describes this semantic complex within the framework of a functional-semantic field, which includes heterogeneous forms of repetition of an action, including some types of usage of perfective verbs. The approach used in this article raises the question of the semantic scope of iterativity, since the boundaries between the presence and absence of elements of repetition are in some cases vague. The following factors serve as the basis for the classification of iteratives: a) the nature of the limited / unlimited repetitiveness, b) the degree of localization of the action, associated with the length of the temporal interval between the different actions, c) whether the iterative meaning is developed under the influence of the context (derived iteration), or connected to the verbal semantics (internal verbal iteration), d) the basic position in relation to the aspectual meaning of the verb to which the repetitive meaning is related to.

 

DOI: 10.31168/2305-6754.2022.11.1.12


Keywords


iteration; repetitive action; habitual action; temporal interval; multiplicative verb; meaning of iteration in Aktionsarten; imperfectivization

References


Beloshapkova T. V., Kognitivno-diskursivnoe opisanie kategorii aspektual′nosti v sovremennom russkom iazyke, Moscow, 2007.

Bondarko A. V., Bulanin L. L., Russkii glagol, Yu. S. Maslov, ed., Leningrad, 1967.

Bondarko A. V., Glagol'nye kategorii v sisteme funktsional'noi grammatiki, 2nd ed., Moscow, 2017.

Bondarko A. V., Printsipy funktsional′noi grammatiki i voprosy aspektologii, Leningrad, 1983.

Bondarko A. V., Teoriia morfologicheskikh kategorii, Leningrad, 1976.

Bottineau T., Roudet R., The expression of iteration by past forms of perfective verbs in Russian, Russian Linguistics, 37/1, 2013, 35–49.

Gattnar A., Competition of Verbal Aspects in Iterative Contexts as Depending on the Type and Position of the Quantifier, Voprosy Jazykoznanija, 2, 2013, 52–68.

Glovinskaya M. Ya., Mnogoznachnost′ i sinonimiia v vido-vremennoi sisteme russkogo glagola, Moscow, 2001.

Glovinskaya M. Ya., Semanticheskie tipy vidovykh protivopostavlenii russkogo glagola, Moscow, 1982.

Gorbova E. V., Aspectual pairs in the Russian verb: problems and solutions, Voprosy Jazykoznanija, 4, 2011, 20–45.

Jászay L., K voprosu o formirovanii aspektual′noi kompetentsii, V. Végvári, R. Wołosz, szerk., Russkii iazyk i kul′tura v epokhu globalizatsii. Nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete. Pécs, 2019. szeptember 26–27, Pécs, 2020, 29–37.

Jászay L., Problema sootnosheniia semel′faktivov i mul′tiplikativov dlia vengerskoi auditorii, I. Vladova, V. Manchev, eds., Mir russkogo slova i russkoe slovo v mire. Materialy XI kongressa MAPIAL. Varna, 2007, 5, Sofia, 2007, 282–285.

Karavanov A. A., Semantika summarnykh distributivov s prefiksom po- v svete teorii L. V. Shcherby ob eksperimente v iazykoznanii, V. V. Krasnykh, A. I. Izotov, eds., Iazyk, soznanie, kommunikatsiia. Sbornik statei, Moscow, 1999, 5–11.

Karavanov A. A., Upotreblenie formy budushchego vremeni glagolov sovershennogo vida v znachenii nastoiashchego vremeni, M. Yu. Chertkova, ed., Trudy aspektologicheskogo seminara Filologicheskogo fakul′teta MGU im. M. V. Lomonosova, 1, Moscow, 1997, 102–114.

Karavanov A. A., Vidy russkogo glagola: znachenie i upotreblenie, 2nd ed., Moscow, 2004.

Khrakovsky V. S., Does Russian imperfective have repetitive (frequentative / iterative / habitual) meaning? Voprosy Jazykoznanija, 4, 2014, 3–12.

Khrakovsky V. S., Mul′tiplikativy i semel′faktivy (problema vidovoi pary), S. Karolak, ed., Semantika I struktura slavianskogo vida, 2, Kraków, 1997, 227–239.

Khrakovsky V. S., Poniatiinaia baza i opyt klassifikatsii semanticheskikh tipov mnozhestva situatsii, M. Yu. Chertkova, ed., Trudy aspektologicheskogo seminara Filologicheskogo fakul′teta MGU im. M. V. Lomonosova, 2, Moscow, 1997, 128–139.

Khrakovsky V. S., Semanticheskie tipy mnozhestva situatsii (opyt klassifikatsii), Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka, 45/2, 1986, 149–158.

Kozera I., Semantyka i pragmatyka wtórnej imperfaktywizacji we współczesnym języku rosyjskim na podstawie badań korpusowych, Kraków 2018.

Krékits J., Semantika i pragmatika vremenno-predelʹnykh glagolov, Budapest, 1989.

Maslov Yu. S., Vid i leksicheskoe znachenie glagola v sovremennom russkom literaturnom iazyke (1948), Ocherki po aspektologii, Leningrad, 1984, 48–70.

Paducheva E. V., Semanticheskie issledovaniia. Semantika vremeni i vida v russkom iazyke. Semantika narrativa, Moscow, 1996.

Pálosi I., K voprosu o mnogoznachnosti glagol′nykh pristavok: mul′tisub″ektnost′ i mul′tiob″ektnost′, K. Kroó, É. Bóna, eds., Golosa russkoi filologii iz Budapeshta. Literaturovedenie i iazykovedenie na Kafedre russkogo iazyka i literatury Universiteta im. Loranda Etvesha, Budapest, 2018, 203−214.

Pálosi I., The question of habituality in the Russian language, Die Welt der Slaven; Sammelbände, 57 (= E. G. Rubio, M. Falkowska, E. Kislova und M Stępień, Hrsg., Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav): 3−5. September 2014, Budapest), 2015, 187−196.

Pátrovics P., A lengyel igeaspektus kérdései. Lengyel–magyar strukturális aspektusszótár. Budapest, 2018.

Petrukhina E. V., Aspect Verb Categories in Russian in comparison to Check, Slovak, Polish and Bulgarian languages, Moscow, 2000.

Petrukhina E. V., K voprosu o konkurentsii pervichnykh i vtorichnykh imperfektivov v sovremennom russkom iazyke, Russian Language Abroad, 4, 1990, 82–87.

Plungian V. A., Vvedenie v grammaticheskuiu semantiku. Grammaticheskie znacheniia i grammaticheskie sistemy iazykov mira, Moscow, 2011.

Prokopovich E. N., Glagol v predlozhenii. Semantika i stilistika vido-vremennykh form, Moscow, 1982.

Rovnova O. G., Upotreblenie grammaticheskikh form v russkoi dialektnoi rechi, 1: Funktsionirovanie mnogokratnykh glagolov, A. V. Bondarko, S. A. Shubik, eds., Problemy funktsional′noi grammatiki. Kategorii morfologii i sintaksisa v vyskazyvanii, St. Petersburg, 2000, 69–78.

Semykolienova О. I., «Kratnost′» kak tip otnoshenii mezhdu glagolami v vidovoi pare, Visnyk of Dnipropetrovsk University. Series: Linguistics, 11, 15/3, 2009, 120–126.

Stoynova N. M., Again-Markers: a Typological Survey, Voprosy Jazykoznanija, 2, 2012, 61–92.

Vinogradov V. V., Russkii iazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove, 3rd ed., Moscow, 1986.

Zalizniak Anna A., Mikaelian I. L., Vidovye troiki v aspektual′noi sisteme russkogo glagola, Anna А. Zalizniak, I. L. Mikaelian, A. D. Shmelev, Russkaia aspektologiia: v zashchitu vidovoi pary, Moscow, 2015, 233–247.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 László Jászay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.