delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

History of the Russian Language in Hungary in the 19th Century. Discovering Kirill Szabov

Marianna Lyavinecz-Ugrin

Abstract


The history of the Russian language in Hungary was directly linked to the works of Russophile Rusyn writers, who in the 19th century proclaimed the idea of literary and spiritual pan-Slavism in Subcarpathian Rus, which led to the spreading of Russian language, literature and culture. Among the names of well-known figures and famous writers, such as Alexander Dukhnovich, Ivan Rakovsky, Adolf Dobrjanskу, Yevgeny Fentsik (Vladimir), Anatoly Kralytsky, Alexander Mytrak (Materin), Ivan Silʹvaі (Uriil Meteor), etc., from time to time one can spot the name of Kirill Antonovich Szabov, one of the Russophile writers. His modest personality and character could be the reason for which the name of the gifted and highly educated Russian language teacher and the author of the grammar of the Russian language (1865) and the brief collection of selected works in prose and verse (1868), went into oblivion. Consequently, his literary and academic work is not well known. This paper is devoted to the life, pedagogical and literary activity of Kirill Szabov with the aim of revealing new information about him and the history of the Russian language in Hungary to the academic community.

 

DOI: 10.31168/2305-6754.2019.8.1.12

10.31168/2305-6754.2019.8.1.12

Keywords


grammar; Kirill Szabov’s dictionary and collected works; Rusyn language; Russophile writers

References


Aristov F., Literaturnoe razvitie Podkarpatskoi (Ugorskoi) Rusi, Moscow, 1995.

Babota L., Iurii Ihnatkov, Duklia, 36, 2, Prešov, 1988, 75–76.

Babota L., Sabov Kyrylo, Kraieznavchyi slovnyk rusyniv-ukraïntsiv. Priashivshchyna, Kovach F. et al., ed., Prešov, 1999, 303.

Dronov M. Yu., K voprosu o meste rusofilʹstva v natsionalʹno-kulʹturnoi zhizni rusinov Slovakii v 19 stoletii, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 1, St. Petersburg, 2010, 77–88.

Dulichenko A., Pisʹmennostʹ i literaturnye iazyki Karpatskoi Rusi (19–20 vv.), Uzhhorod, 2008.

Dulichenko A., Vvedenie v slavianskuiu filologiiu, Moscow, 2014.

Frantsev V. A., Izʹʹ istorіi borʹby za russkіi literaturnyi iazykʹʹ vʹʹ Podkarpatskoi Rusi vʹʹ polovine 19 st., Praga, 1931.

Gadzhega Yu., Istorіia “Obshchestva sv. Vasilіia Velikago” i rech' ko dniu 60-letіia otʹ ego uchrezhdenіia, Uzhhorod, 1925.

Gerovsky G. Yu., Iazyk Podkarpatskoi Rusi, Moscow, 1995.

Gusnyai I., Iazykovyi vopros v Podkarpatskoi Rusi, Prešov, 1921.

Kaminsky І. V., Evmenіi Ivanovichʹʹ Sabov, Russkіi narodnyi kalendarʹ obshchestva A. Dukhnovicha na obyknovennyi godʹʹ 1927, 1926, 85–94.

Kiss K., Első orosz nyelvtanaink, nyelvkönyveink, Első magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia I. Nyíregyháza, 1991. május 3–4, Nyíregyháza, 1991, 205–210.

Kiss K., Adalékok a XIX. századi kárpátaljai russzofilizmus történetéhez Szabó Cyrill és tevékenysége, Studia Slavica Savariensia, 2, Szombathely, 1992. 79–87.

Lintur P. V., Traditsii russkogo klassitsizma v literature Zakarpatʹia 19 veka, Russkaia literatura 18 veka i slavianskie literatury. Issledovaniia i materialy, Moscow, Leningrad, 1963, 123–136.

Lyavinecz-Ugrin M., K istorii karpatorusinskoi leksikografii Russko-madʹiarskіi slovarʹ i Madʹiarsko-russkіi slovarʹ A. A. Mitraka, Omnis amor incipit ab aspectu. Köszöntő könyv Jászay László 65. születésnapjára, Budapest, 2016, 149–156.

Lyavinecz-Ugrin M., Filosofiia iazykovoi kontseptsii karpatorusinskikh pisatelei-rusofilov, Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), Novi Sad, September 11th–13th, 2017, Wiesbaden, 2018, 124–131.

Magocsi P. R., Pop I., Entsyklopediia istorii ta kulʹtury Karpatsʹkykh rusyniv, Uzhhorod, 2010.

Matula V., Churkina I., Zarubezhnye slaviane i Rossiia. Dokumenty arkhiva M. F, Raevskogo 40–80 gody XIX veka, Moscow, 1975.

Mayer M., Kárpátukrán /ruszin/ politikai és társadalmi törekvések 1860–1910, Budapest, 1977.

Nedzelsky E., Ocherkʹʹ karpatorusskoi literatury, Uzhhorod, 1932.

Nedzelsky E., Ugro-russkіi teatrʹʹ, Uzhhorod, Unіo, 1941.

Padyak V., Uzhhorodsʹkyi tyzhnevyk “Novyi Svetʹʹ” (1871–1872): Anotovana bibliohrafiia materialiv ta istorychnyi narys, Uzhhorod, 2006.

Padyak V., Kyryl Antonovych Sabov. 170-richchia vid dnia narodzhenia pedahoha, publitsysta, vydavtsia (1838–1914), Kalendar kraieznavchykh pamʹiatnykh dat na 2008 rik, 2007, 134–136.

Padyak V., Kyryl Sabov (1838–1914) do 175-rocha yz dnia rozhdeniia pedagoga, publitsysta, budytelia, Rusynsʹkyi alʹmanakh 2013, 2013. 67–69.

Pop I., Entsiklopediia Podkarpatskoi Rusi, Uzhhorod, 2001.

Pop I., Entsiklopediia Podkarpatskoi Rusi, Uzhhorod, 2006.

Pronin V., Istoriia pravoslavnoi tserkvi na Zakarpatʹe, Sviato-Nikolaevskii Mukachevskii monastyrʹ, 2005.

Ramach Yu., Grammatika ruskogo yazika, Beograd, 2001.

Rusinko E., Straddling borders. Literature and identity in Subcarpathian Rus’, Toronto, 2003.

Stripsky K., Iazykʹʹ literaturnoi traditsii Podkarpatskoi Rusi, Uzhhorod, 1930.

Trócsányi Z., Az első magyar nyelvű orosz nyelvtan. Magyar nyelvőr, 74, 1950, 108–111.

Udvari I., Zbyrʹka zherel pro studii rusynsʹkoho pysemstva I. Kyrylychni ubbizhnyky mukachovsʹkoho iepyskopa Andriia Bachynsʹkoho, (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 12), Nyíregyháza, 2002.

Yabur V., Plishkova A., Koporova K., Gramatika rusynʹskoho iazyka, Priashiv, 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Marianna Lyavinecz-Ugrin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.